Sản phẩm tiêu biểu

Máy bắn lỗ DD703

Hành trình làm việc: 200x300x200mm

Đầu kẹp điện cực : Φ0.3mm~Φ3mm

Liên hệ để biết giá

Máy bắn lỗ DD703.50

Hành trình làm việc: 500x630x500mm

Đầu kẹp điện cực : Φ0.3mm~Φ3mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7735

Hành trình làm việc : 350 x 450mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7750

Hành trình làm việc : 500 x 630mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7763

Hành trình làm việc : 630 x 800 mm

Liên hệ để biết giá

Máy cắt dây Model DK7780

Hành trình làm việc : 800 x 1000 mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay CNC XH1360

Hành trình : 1300x600x600 mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX5050

Hành trình làm việc: 500x500x240mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX6060 / 6080

DX6060 : XYZ : 600x600x300mm

DX6080 : XYZ : 600x800x300mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX80120

DX80120 : XYZ : 800x1200x350mm

 

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX8080/80100

DX8080 : XYZ : 800x800x300mm

DX80100 : XYZ : 800x1000x300mm

Liên hệ để biết giá

Máy xung EDM D7130

Hành trình làm việc:300x200x200mm

Liên hệ để biết giá

Máy xung EDM D7145

Hành trình làm việc:450x350x200mm

Liên hệ để biết giá

MCD cỡ lớn Model DK77100

Hành trình làm việc : 1000 x 1200mm

Liên hệ để biết giá

MCD côn lớn Model DK7740

Hành trình làm việc : 400 x 500 mm

Cắt côn: 6°,15°,30°mỗi bên

Liên hệ để biết giá

MCD nhiều lần FZC DK7740

Hành trình làm việc : 400 x 500 mm

Loại cắt : Cắt đi cắt lại nhiều lần

Liên hệ để biết giá

Tủ điều khiển bàn

Tủ điện điều khiển dạng bàn

Liên hệ để biết giá

Tủ điều khiển đứng

Tủ điện điều khiển dạng đứng

Liên hệ để biết giá

Vật tư hao mòn

Dây cắt ,Puly,Vòng bi,Mica nước,Hợp kim dẫn điện...

Liên hệ để biết giá