Máy phay CNC

Máy phay CNC XH1060

Hành trình : 1000x600x600 mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay CNC XH1360

Hành trình : 1300x600x600 mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay CNC XH1580

Hành trình : 1500x800x700 mm

Liên hệ để biết giá

Máy phay CNC XH850

Hành trình : 800x500x500 mm

Liên hệ để biết giá