MCD CNC côn lớn dòng DK77

MCD côn lớn Model DK7740

Hành trình làm việc : 400 x 500 mm

Cắt côn: 6°,15°,30°mỗi bên

Liên hệ để biết giá