Sản phẩm tiêu biểu

Máy phay khắc DX80120

DX80120 : XYZ : 800x1200x350mm

 

Liên hệ để biết giá

Máy phay khắc DX8080/80100

DX8080 : XYZ : 800x800x300mm

DX80100 : XYZ : 800x1000x300mm

Liên hệ để biết giá

Máy xung EDM D7130

Hành trình làm việc:300x200x200mm

Liên hệ để biết giá

Máy xung EDM D7145

Hành trình làm việc:450x350x200mm

Liên hệ để biết giá

MCD cỡ lớn Model DK77100

Hành trình làm việc : 1000 x 1200mm

Liên hệ để biết giá

MCD côn lớn Model DK7740

Hành trình làm việc : 400 x 500 mm

Cắt côn: 6°,15°,30°mỗi bên

Liên hệ để biết giá

MCD nhiều lần FZC DK7740

Hành trình làm việc : 400 x 500 mm

Loại cắt : Cắt đi cắt lại nhiều lần

Liên hệ để biết giá

Tủ điều khiển bàn

Tủ điện điều khiển dạng bàn

Liên hệ để biết giá

Tủ điều khiển đứng

Tủ điện điều khiển dạng đứng

Liên hệ để biết giá